Pastmarku kvalitātes kritēriji

2010-10-27 18:56:40
Birkas: padomi, pastmarkas, novērtēšana

Lapa: Sākums


Pastmarku kvalitātes novērtēšana ir diezgan sīkumains un sarežģīts pasākums, tomēr ļoti svarīgs, jo ļauj noteikt jūsu pastmarku kolekcijas vērtību. Taču, ja pastmarkas krājat vien prieka pēc un jums nav svarīga jūsu kolekcijas vērtība naudas izteiksmē, varat arī ignorēt vienu otru no zemāk minētajiem kvalitātes kritērijiem. Pastmarku kvalitāte tiek vērtēta pēc vairākiem kritērijiem - vispārējā pastmarkas stāvokļa, zīmējuma centrējuma, zīmoga kvalitātes, perforācijas (zobojuma), līmes kvalitātes. Ir daudz dažādu defektu, kas var ietekmēt pastmarkas kvalitāti un tās vērtību. Cik daudz pastmarkas vērtība šādu defektu dēļ samazināsies, ir atkarīgs no defektu daudzuma un lieluma, no tā, cik konkrētā pastmarka ir reta, un vēl citiem kritērijiem.

 


Pastmarkas vispārējo stāvokli nosaka pēc tās fizikālajiem parametriem. Par defektu tiek uzskatīts jebkas, kas pārmaina pastmarkas sākotnējo izskatu. Tās var būt ķīmiskas izmaiņas, uzraksti uz pastmarkas, traipi, papīra krokas un citi bojājumi, ieplēsumi, caurumi, trūkstoši gabali. Novērtējot pastmarku no šāda viedokļa jāņem vērā sekojoši kritēriji:

 • Pastmarkas priekšpuse - vai nav manāmi attēla bojājumi, vai pie pastmarkas nav kaut kas pielipis, vai tā nav netīra, apzīmēta vai aprakstīta, vai nav cita veida bojājumi.
 • Papīra kvalitāte - vai nav noplēsta kāda pastmarkas daļa, vai pastmarkai nav caurumi, plīsumi, locījumu vietas, krokas. Reizēm ražošanas procesā papīrā iekļūst svešķermeņi, kas uz pastmarkas redzami kā brūni vai melni punktiņi. Vietām pastmarkas otrā pusē papīrs var būt plānāks, kas liecina, ka pastmarka ir nemākulīgi noņemta no aploksnes, sabojājot papīru.
 • Perforācijas kvalitāte - zobojuma platums, vai netrūkst kādi zobiņi, vai nav norauti zobiņi pastmarkas stūros. Reizēm pastmarkai ir saīsināta perforācija vai arī pastmarku loksnes pēdējai rindai mala nogriezta taisna, bez perforācijas.
 • Līmes kvalitāte - vai līme nav bojāta, vai spiestuves oriģinālā līme nav atjaunota mākslīgi, vai uz līmes nav redzami pirkstu nospiedumi un netīrumi, vai uz pastmarkas līmes puses nav kaut kas pielipis.
 • Iespiedkrāsu kvalitāte - vai nav ķīmiska rakstura izmaiņas krāsās. Gadās pastmarkas, kam mēģināts ķīmiskā ceļā noņemt zīmogu, tādejādi sabojājot pastmarkas krāsu.

Reizēm gadās pastmarkas ar vieglu krokojumu. Šāds defekts rodas drukāšanas procesā, kad pastmarku papīrs mazliet saraujas, taču pastmarkas otrajā pusē uzklātā līme nesaraujas un papīrs sakrokojas. Ja šāds viegls krokojums ir visam konkrētās pastmarkas izdevumam, tas nav uzskatāms par defektu un pastmarkas vērtību nesamazina. Ja krokojums ir ievērojams, vai, ja no visas tirāžas tāds ir tikai atsevišķām pastmarkām, tas var samazināt pastmarkas vērtību. Daža veida bojājumus, sīkus plīsumus vai papīra defektus var ieraudzīt tikai lielā palielinājumā vai ultravioletajā gaismā. Pastmarku kvalitātes nosacījumi dažādās valstīs var atšķirties, atkarībā no to drukā izmantotās tehnoloģijas, papīra un laikmeta, kad pastmarka drukāta. Tāpēc dažkārt pie pastmarkas kvalitātes novērtējuma var lasīt piezīmi: „Ļoti laba kvalitāte šai valstij”. Svarīgs pastmarku kvalitātes rādītājs ir tās zīmējums un attēla centrējums. Labai pastmarkai jābūt ar stingru, skaidru poligrāfisko iespiedumu, pietiekami platām malām starp pastmarkas zīmējumu un perforācijas vietu, košām, labi izšķiramām krāsām. Zīmējuma centrējuma un zīmoga kvalitātes kritērijus nosaka pēc šādas skalas:

 • P (Poor) - sliktas kvalitātes pastmarka. Attēls stipri nobīdīts no centra un perforācijas skarts. Zīmogs neskaidrs, biezām, izplūdušam līnijām vai izsmērēts. Kolekcijai pastmarka derīga tikai gadījumos, ja tā ir īpaši vērtīga. Reizēm kolekcionāri šādas kvalitātes pastmarku tomēr ievieto albumā līdz brīdim, kamēr iegūs labākas kvalitātes pastmarku.
 • G (Good) - viduvējas kvalitātes pastmarka. Attēls nobīdīts un var arī būt nedaudz perforācijas skarts. Zīmogs biezām līnijām, neskaidrs. Nedrīkst būt ieplēsta vai netīra. Zemākās kvalitātes kolekcijas pastmarka.
 • F (Fine) - gandrīz labas kvalitātes pastmarka. Attēls nobīdīts vertikāli vai horizontāli, perforācija gandrīz skar zīmējumu, tomēr to nebojā. Senām pastmarkām pieļaujami nenozīmīgi attēla bojājumi, kas radušies perforācijas vai griešanas rezultātā. Nobīdes rezultātā vairākas attēla malas var būt līdz pat pastmarkas malai. Zīmogs biezāks nekā tas būtu normāli, iespējams aizsedz pastmarkas zīmējumu. Līme LH vai HH kvalitātē, atkarībā no pastmarkas vecuma. Bez acīmredzamiem defektiem.
 • F/VF (Fine/Very Fine) - attēls viegli nobīdīts vertikāli vai horizontāli, bet ne abējādi, perforācija zīmējumu neskar. Vismaz divas normāla izmēra pastmarkas malas, pārējās var būt nobīdītas, tomēr attēls nepieskaras pastmarkas malai. Zīmogs nebojā pastmarkas zīmējumu. Līmes kvalitāte LH vai HH, atkarībā no pastmarkas vecuma. Bez acīmredzamiem defektiem.
 • VF (Very Fine) - labas kvalitātes pastmarka. Attēls atrodas pastmarkas centrā, malas pietiekami platas, kaut arī ne vienmēr perfekti līdzsvarotas. Vismaz trīs normāla izmēra malas. Zīmogs viegls un skaidrs. Līme OG kvalitātē. Robojums nebojāts.
 • EF (Extremaly Fine) - gandrīz perfekta pastmarka. Attēls labi centrēts, visas malas vienāda platuma. Arī senāku izdevumu pastmarkām robojums neskar attēlu. Zīmējumam bagātīgas, spilgtas krāsas. Zīmogs viegls un skaidrs. Līme OG kvalitātē. Daudzām senāku izdevumu pastmarkām šāds kvalitātes līmenis pat nav iespējams.
 • S (Superb) - teicamas kvalitātes pastmarka. Perfekta no visiem viedokļiem. Diezgan rets kvalitātes novērtējums senām pastmarkām. Jaunu izdevumu pastmarkām šo kvalitātes vērtējumu parasti nelieto.
 • Jāteic, ka kvalitātes novērtējums pēc šīs skalas ne vienmēr nosaka pastmarkas reālo vērtību. Ir gadījumi, it īpaši senu izdevumu pastmarkām, kad it kā viduvējs kvalitātes novērtējums tomēr ir labākais konkrētās valsts vai laikmeta pastmarkām. Tāpat tas ir arī ar citiem kvalitātes kritērijiem. Tāpēc nereti šādām pastmarkām tiek dots augstāks kvalitātes novērtējums ar piebildi: „Šā reģiona (valsts, laikmeta, izdevuma) pastmarkām”.Savukārt perforācijas (zobojuma) kvalitātes un veida noteikšanai tiek lietoti šādi jēdzieni: IP (Imperf) - pastmarkas, kas izlaistas bez perforācijas un tiek atdalītas ar griezēja vai šķēru palīdzību.
 • SE (Straight Edges) - pastmarkas, kam viena vai vairākas malas ir bez perforācijas. Nejaukt ar ruļļu pastmarkām, kam vienmēr divas malas ir bez perforācijas, bukletu pastmarkām, kam arī viena vai vairākas malas nav perforētas, vai grieztajām (Imperf) pastmarkām, kam zobojums nemaz nav paredzēts.
 • RP (Reperf) - pastmarkas ar sākotnēji grieztām malām, kas vēlāk mākslīgi perforētas. Visbiežāk tas darīts negodīgos nolūkos, lai palielinātu pastmarkas vērtību.
 • SP (Short perf) - pastmarkas, kam vienai vai vairākām malām perforācijas rinda ir īsāka nekā paredzēts.
 • PP (Pulled perf) - pastmarkas, kur perforācija ir nepareizā vietā, uz pastmarkas attēla. Rodas spiestuvē, kad perforācijas gaitā pastmarku loksne tiek nejauši nobīdīta.
 • BP (Blind perf) - pastmarkas ar perforāciju, kam visi perforācijas caurumiņi nav pilnībā izdurti, atstājot tajos papīra paliekas.

Svarīgs faktors pastmarkas vērtības noteikšanai ir arī līmes kvalitāte. Sastopamas gan lietotas pastmarkas, uz kurām vēl ir saglabājusies oriģinālā līme, gan arī nelietotas pastmarkas, kas ir pilnīgi bez līmes. Dažus kolekcionārus līmes kvalitāte neuztrauc, kamēr citi vāc tikai tādas pastmarkas, kam saglabājusies oriģinālā, pastmarku spiestuvē uzklātā līme. Ja arī jums nav īpaša interese par līmes kvalitāti, tomēr būtu labi zināt vismaz tās pamatkritērijus. Tie ir:

 • NG (No Gum) - līme ir pilnībā izzudusi vai arī pastmarka vispār bijusi bez tās.
 • RG (Regummed) - sākotnējā līme aizstāta ar jaunu. Parasti tas tiek darīts maldināšanas nolūkos, lai pastmarku pārdotu kā nelīmētu. PH (Previously Hinged) - līmēta pastmarka. Tiek lietoti arī apzīmējumi LH (Lightly Hinged), kas apzīmē pastmarku, uz kuras otras puses līmēšanas pēdas ir vieglas un gandrīz nemanāmas, kā arī HH (Heavily Hinged), kur līmēšanas pēdas ir ievērojamas un izteiktas. DG (Disturbed Gum) - oriģinālās līmes bojājumi - pirkstu nospiedumi, burbuļi un citi defekti. NH (Never Hinged) - pastmarka nav līmēta. Līmes pārklājums bez bojājumiem. Šāda kvalitāte tiek pielīdzināta spiestuves kvalitātei. OG (Original Gum) - sākotnēja, nebojāta līme, kā no pastmarku spiestuves. Šo kategoriju mēdz apzīmēt arī ar jēdzienu MNH (Mint Never Hinged), kas nozīmē spiestuves kvalitāti.

Kas attiecas uz lietotām pastmarkām, tad noņemot tās no aploksnes reizēm gadās, ka neuzmanīgas noņemšanas rezultātā cieš pastmarkas papīrs līmes pusē - T (Thinned) - vai arī uz pastmarkas otras puses paliek pēdas no aploksnes papīra - HR (Hinge Remnant). Šis nebūt nav pilnīgs filatēlijā lietoto kvalitātes kritēriju, terminu un jēdzienu saraksts. Nopietns pastmarku kvalitātes novērtēšanas process ir gana sarežģīts, tam ir daudz nianšu un kritēriju, tāpēc labāk to uzticēt speciālistam. Taču daudzi pastmarkas un citus filatēlijas materiālus kolekcionē vien prieka pēc - kā vēsturisku piemiņu vai izziņas avotu. Tādā gadījumā tik smalka un skrupuloza kvalitātes kritēriju ievērošana nav nepieciešama. Lai nu kā - kolekcionēšana, tostarp pastmarku vākšana, ir gana interesanta un aizraujoša nodarbošanās.

Lai jums veicas!

© Ervīns Jākobsons. www.laikmetazimes.lv
Komentāru var atstāt gan kā viesis, gan kā reģistrēts lietotājs:
 • Ja vēlies ierakstīt ziņu kā viesis, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese un segvārds.
 • Ja vēlies atstāt ziņu kā reģistrēts lietotājs, ir nepieciešama derīga e-pasta adrese, parole un segvārds.