Ventspils muzejs saņem dāvinājumu - Triju Zvaigžņu ordeni

2021-03-19 09:25:26
Birkas: muzejs, faleristika, ordeņi

Lapa: Sākums


Ventspils muzejā atrodas samērā apjomīga Latvijas Republikas starpkaru perioda valsts apbalvojumu kolekcija (trīsdesmit vienības), kurai nesen piepulcējies arī mūsdienās populārākais valsts apbalvojums – Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiras krusts, ko Ventspils muzejam, papildinot savu jau senāk dāvināto kolekciju, uzdāvināja Igors Skoks.

 

Komentāri: 0

Mūsdienu Latvijas vienību simbolika: Kājnieku vienības

2021-03-03 16:51:47
Birkas: uzšuves, kokardes, faleristika

Lapa: Sākums


Kājnieku vienības

Mūsdienu bruņoto spēku vienību simbolika, salīdzinot ar vecās Latvijas armiju, ir daudzkāršojusies. Mūsdienu vienībām bez krūšu zīmēm un uzpleču vai atloku zīmēm ir piedurkņu uzšuves un berešu kokardes. Šeit tiks apskatītas vienību piedurknes uzšuves un kokardes, atstājot krūšu un atloku zīmes citam laikam.

 

Komentāri: 0

Vecās Latvijas armijas krūšu nozīmes: Brīvības cīņu laika vienības

2020-12-30 13:48:59
Birkas: faleristika, Latvija, nozīmītes

Lapa: Sākums


Neatkarības rota

Viena no pirmajām Latvijas armijas vienībām – Instruktoru rezerve 1919. gada 5. janvarī tika pārsaukta par Virsnieku rezerves rotu un iekļauta 1. Latviešu atsevišķajā bataljonā. 1919. gada 29. janvarī pārdēvēta par Latvijas Neatkarības rotu. 1919. gada 21. martā rotu pārformēja par Latvijas Neatkarības bataljonu. 

 

Komentāri: 0

Vecās Latvijas armijas krūšu nozīmes: Artilērijas inspektora vadībā esošās vienības

2020-12-22 10:20:52
Birkas: faleristika, Latvija, nozīmītes

Lapa: Sākums


Atsevišķais artilērijas divizions

1920. gada 1. decembrī uzsāka darbu Artilērijas instruktoru baterija, kuras uzdevums bija sagatavot instruktorus artilērijas daļām. Ar 1922. gadu darbu sāka divīziju artilērijas pulku instruktoru baterijas un Artilērijas instruktoru baterija turpmāk gatavoja instruktorus tikai Artilērijas inspektoram pakļautajām vienībam. 1931. gada augustā bateriju pārdēvē par Atsevišķo artilērijas divizionu, līdz tam nozīmē uz krusta zariem burti "AJB".

 

Komentāri: 0