Kurland. 1945. gads

2020-01-02 21:48:39
Birkas: Raimonds Zalcmanis, Latvija

Lapa: Lasītāju Materiāli


1945. gada 20. aprīlī Kurzemē tiek laistas apgrozībā Vācijas pastmarkas ar virsspiedumu „KURLAND” un jaunu nominālu – 6 feniņu virsspiedumu uz 5, 10 un 20 feniņu markām ar Hitlera portretu, un 12 feniņu virsspiedumu uz Lauka pasta (Feldpost) paku markām. Virsspiedumus izdarīja „Kurzemes Vārda” spiestuvē Liepājā. 5 feniņu markas ar virsspiedumu laistas klajā 45 000 eksemplāros,  10 feniņu – 75 000 eksemplāros, 20 feniņu – 125 000 eksemplāros. Virsspiedumā izšķir vismaz četrus atšķirīgus variantus. 
 

 

Komentāri: 0

Ostland. 1941, 1943.

2019-12-01 13:54:50
Birkas: Raimonds Zalcmanis, Latvija

Lapa: Lasītāju Materiāli


Austrumu (Ostlandes) reihskomisariātam paredzētās pastmarkas Latvijas ģenerālapgabala teritorijā pasta iestādēs izmantoja kopš 1941. gada novembra. Tās bija 18 nominālu Vācijas pastmarkas (1 līdz 80 feniņu vērtībā; Michel # 781-798) ar Hitlera portretu, uz kurām izdarīts melnas krāsas virspiedums „OSTLAND”. 1943. gadā kā papildu izdevums ar šo virsspiedumu nāk klajā atšķirīga iespieduma 10 un 12 feniņu markas (Michel # 826, 827).

Komentāri: 0

Vācu okupācija - 1. 1941. gads.

2019-10-27 12:54:23
Birkas: Raimonds Zalcmanis, Latvija

Lapa: Lasītāju Materiāli


1941. gada vasarā, padomju okupācijas varas iestādēm atstājot Latvijas teritoriju, pasta iestāžu rīcībā bija palicis liels daudzums PSRS standarta pastmarku lokšņu. Kādā Rīgas tipogrāfijā uz tām izdarīja trīsrindu virsspiedumu melnā krāsā ar tekstu „LATVIJA 1941. 1. VII”. Ar šo virsspiedumu laida apgrozībā 96 900 15 kapeiku markas, 193 900 50 kapeiku markas, 990 000 20 kapeiku markas, 1 030 000 10 kapeiku markas, 1 190 000 5 kapeiku markas un 3 130 000 30 kapeiku markas.

 

Komentāri: 0

Padomju okupācija. 1940. gads.

2019-10-13 12:32:23
Birkas: Raimonds Zalcmanis, Latvija

Lapa: Lasītāju Materiāli


Laikā no 1940. gada 21. oktobra līdz 4. decembrim nāk klajā dažādu nominālu jauna parauga pastmarkas ar Latvijas PSR ģerboņa attēlu, kopskaitā izdod 13 dažādu nominālu pastmarkas. Mākslinieka A.Apiņa zīmējums. Markas iespiestas uz papīra ar locītu līniju raksta ūdenszīmēm, perforētas ar zobojumu 10, dažu nominālu markas arī ar zobojumu 10 ½, 10 : 10 ½, 10 : 10 ¼. Marku tirāža nav zināma.

Eksistē dažas retas zobojuma kļūdas, piem., 5, 10, 35, 50 santīmu markas ar nezobotu labo vai kreiso malu, dažādas plates kļūdas. Nezobotas markas ir saglabājušās no t. s. „arhīva krājuma”.

 

Komentāri: 0

Mazais ģērbonis. 1940. gads.

2019-09-22 13:05:24
Birkas: Raimonds Zalcmanis, Latvija

Lapa: Lasītāju Materiāli


Laikā no 1940. gada janvāra līdz augustam nāk klajā dažādu nominālu jauna parauga pastmarkas ar stilizētu valsts mazā ģerboņa attēlu, kopskaitā izdod 11 dažādu nominālu pastmarkas. Tās iespiestas uz papīra ar kāškrustu / ugunskrustu ūdenszīmēm (resp., ar normālu un apgrieztu ūdenszīmi) loksnēs 10 x 10, perforētas ar zobojumu 10. Marku tirāža nav zināma.

 

Komentāri: 0

Pļaujas svētki. 1939. gads.

2019-09-08 11:29:28
Birkas: Raimonds Zalcmanis, Latvija

Lapa: Lasītāju Materiāli


1939. gada 8. oktobrī nāk klajā Pļaujas svētku atceres izdevums. Pastmarkas iespiestas uz papīra ar kāškrustu / ugunskrustu ūdenszīmēm (resp., ar normālu un apgrieztu ūdenszīmi) loksnēs 10 x 5, perforētas ar zobojumu 10. 10 santīmu marka iespiesta 700 000 eksemplāru tirāžā, 20 santīmu marka – 1 000 000 eksemplāru tirāžā.